a
Времето в момента:
11 C
предимно ясно
Пловдив
humidity: 77%
wind: 3 m/s SE
H12 • L10
НачалоЗа нас
Кои сме ние

Ние сме юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно българското законодателство, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Фондацията е неправителствена организация, независима от държавните органи, от политически партии и религиозни формирования и осъществява своята дейност изключително чрез демократични средства, съобразно действащото в Република България законодателство.
Наименованието на Фондацията е „Интерконтинентална Арт Фондация-ХЕМ“.

нашата мисия

Нашата мисия е да  опазваме, изследваме, възраждаме, развиваме и разпространяваме българския фолклор и българските народни традиции и история в страната и чужбина; да съдействаме за повишаване и поддържане на националното самочувствие на българското население и да  съхраняваме националната идентичност на българите чрез изучаването и познанието на българския фолклор и да утвърждаваме достойнствата им в ценностната система на нацията; да способстваме за изграждането на високо развито национално самосъзнание, съчетано с общоевропейската и световна културна идентичност.

какво правим

– Подготовка и реализация на платени събития, форуми, обучения, семинари, курсове и други форми, подпомагащи целите на Фондацията;

– Продуциране на филми;

– Издателска дейност;

– Проучвателна и научно-изследователска дейност;

– Подготовка, издаване и разпространение на печатни издания и материали, свързани с целите на Фондацията;

– Рекламна дейност за популяризиране целите и дейностите на Фондацията у нас и в чужбина,

– Маркетинг;

– Посреднически услуги;

– Предоставяне на консултантски /експертни/ и информационни услуги в сферата на българската култура, спорт, образованието и здравеопазването, науката и технологиите, здравословния начин на живот и екологията;

– Организиране, провеждане и участие на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки;

– Изпълнение на проекти, свързани с целите на Фондацията, финансирани от институциите на ЕС и други национални, европейски и чуждестранни организации;

– Друга стопанска дейност, която не е забранена от закон, при условие, че същата е свързана с предмета на основната дейност и описаните в учредителния акт и настоящия учредителен цели, за осъществяването на които е учредена Фондацията.

Иван Димитров
изпълнителен директор на
„Интерконтинентална Арт Фондация-ХЕМ“